03 januari 2006

Dagens citat om trängselskatten

En Nymannamne (dock ej släkt...hoppas jag!) svarade på en enkät i DN idag med anledning av Stockholms första dag med trängselskatt. Stig Nyman, landstingsråd för kd, hade följande geniala svar på frågan hur han tog sig till jobbet:

-Jag bor i Vallentuna och oftast åker jag bil hemifrån, men nu kommer jag att åka betydligt mindre. Kanske försöker jag halvera åkandet med bil. Jag tycker mycket illa om det här försöket, det är ett förfärligt tilltag.

Ja du Stig, tack för att du på ett alldeles utmärkt sätt visar att trängselskatten fungerar som det är tänkt att den ska.

För att travestera ett känt talesätt: med sådana fiender behöver väl knappast förespråkarna för trängselskatten några vänner.

Inga kommentarer: