16 november 2005

Språktesta borgarna

Har precis tittat på Re:agera (Stockholmsversionen). Integrationsminister Jens Orback och Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) "debatterade" mottagandet av asylsökande. Lago var där i egenskap av att han leder en av alla de kommuner som anser att de tar emot mer än sin beskärda del av asylsökande och som nu anser att det är dags för andra kommuner att skärpa sig. Eftersom Orback inte hade något att invända blev det inte mycket till debatt.

Det enda riktigt nya som kom fram var att Orback öppnade upp för att ta bort EBO, det vill säga ersättning för eget boende under asylprövningstiden. Genom att göra detta har nyanlända asylsökande att välja mellan att bo gratis på anvisad plats i anvisad kommun, eller att själva bekosta sitt boende på valfri plats i valfri kommun.

Hur det än blir med detta förslag så är det uppenbart att något måste göras. Statistiken som redaktionen hade tagit fram måste anses som förödande för de borgliga i den debatt som nu förs på integrationsområdet. Faktum är att s-styrda kommuner i Stockholms län har öppnat dörrarna för 7566 asylsökande, medan borgligt styrda kommuner härbärgerar endast 848. De två blocköverskridande kommunerna Haninge och Värmdö härbärgerar tillsammans 250 asylsökande.

Innan Orback tar bort EBO för att råda bot på snedfördelningen kanske det vore idé att försöka med att språktesta de borgliga politikerna. Första ordet de borde krävas klara av är S-O-L-I-D-A-R-I-T-E-T.

Inga kommentarer: