20 mars 2006

Blattar = alltid problem?

Det finns olika sätt att mäta segregation och utanförskap. Eller ”social utsatthet”. Stockholms stad har valt ett synnerligen märkligt sätt att mäta på, vilket visade sig i Svenska dagbladet i går (tyvärr en kort version, fulla versionen endast i gårdagens pappersupplaga). Tre sidor av tidningen ägnades åt ämnet ”Ett delat Stockholm” och källan var Stockholms statistik- och utredningskontor, USK.

För att mäta den sociala utsattheten i Stockholms alla stadsdelar har USK gjort ett index. Indexet bygger på:
- Inkomst
- Utbildning
- Andel med arbete
- Andel födda utanför Väst- och Sydeuropa

Mycket märkligt att USK tar in ursprung i detta sammanhang. De bygger in ett fel i systemet: Bara det faktum att människor är födda utanför Europa innebär att ”utsattheten” ökar. Ju fler blattar, desto mer problem, med andra ord.

På den stora kartan i SvD markeras Stockholms olika delar med fyra nyanser av rött. Mörkrött är ”mycket socialt utsatt”, ljusaste nyansen innebär ”inte socialt utsatt”. Inte så förvånande att Skärholmen, Rågsved, Rinkeby och delar av Kista är mörkröda.

Hade USK valt att ta bort födelselandsfaktorn ur indexet kanske fler områden hade blivit lite ljusare röda. Alltså: Här bor många blattar, men det är inte ett ”mycket socialt utsatt” område om man tittar på faktorerna inkomst, utbildning och arbete. Ett sådant exempel är stadsdelen Ronna i Södertälje, där jag delvis har vuxit upp. I Ronna bor nästan bara blattar. Men i området finns högutbildade, höginkomsttagare, stora villor. Och miljonprogramsbetong, arbetslöshet, analfabetism. Inte helt mörkrött i alla delar alltså.

Dags för Teres Lindberg att ge nya instruktioner till sina tjänstemän i Stadshuset.


PS. Läs gärna min debutkrönika i Aftonbladet, som handlar om just Ronna.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att du uppmärksammade detta! Snacka om att Stockholm Stad (USK) blåser upp problembilden genom diskriminerade utgångspunkter. Man kan verkligen undra när utländsk bakgrund i sig blev ett problem. Snacka om att blame-the-victim.

Integrationsverket (och andra myndigheter) gör likadant i sina rapporter när man definierar "segregerade områden" som områden där majoriteten är födda i ett annat land, eller där majoriteten är flerspråkiga. Jag skulle vilja definiera dessa områden som mångfaldsområden (eler framtidsområden). Segregerade områden bör anses vara de områden där majoriteten är enfaldiga när det gäller födelseland, kulturell eller religiös tillhörighet. Typ Lidingö i Stockholm.

Nisha Besara sa...

Jag visste inte att Integrationsverket har samma utgångspunkt som USK. Det är ju helt sjukt!

Hur ska man någonsin kunna ändra statistiken när man inte kan ändra sin etniska bakgrund? Om man är blatte och från misär skaffar sig en universitetsutbildning, får ett schysst jobb med skyhög lön, så kommer man ändå inte hela vägen upp i statistiken. Eftersom man råkar vara född i ett land utanför Europa.

Helt puckat.

Anonym sa...

Exakt! Som blatte har man minus på kontot från start.

Hur skall generationen som växer upp i Sverige kunna vara stolt över sin dubbla kulturkompetens när myndigheter och media trummar ut att deras etniska, kulturella eller religiösa bakgrund är problem snarare än tillgång?

simon j sa...

Dessutom tror jag att man i Stockholm och Göteborg använder sig av motsvarande indelning när man bestämmer hur resurser ska fördelas mellan olika skolor. De besluten fattas alltså inte på grundval av hur många som konstaterats behöva särskilt stöd, utan på generaliseringar av typen socialbidragstagare i området, invandrarbakgrund, medelinkoms etc.

Anonym sa...

det är ändå kört för vårat land.

är mohamed etc det vanligaste namnet på nya barn på malmö sjukhets etc, så talar det ju sitt tydlig språk för hur fördelningen ser ut i kommande generationer.

dvs ca 80% blattar.
bara nämligen dom som inte bryr sig om faktorer som trångbodhet, avsaknad av arbete ,utan sprutar ur sig barn iaf.
blir fint när detta syns tydligare i framtiden, när majoriteten från grundskolan inte kommer att ha godkänt i kärnämnena (idag är det bara 30%).
vem skall då arbeta in skatt till blattarnas bidrag ? ja inte är det som själva iaf, o är dom i majoritet,
ja då har vi vårat egna blatte pack land.
blir knappast något "kunskaps samhälle" som det pratas om, inte när befolkningstillväxten är så snedvriden.

vore bra om folk slutade blunda o började se vad som håller på att hända.
det är inte integration vi har här
det är omvänt korståg,
bara vi som är dumma nog att inte göra motstånd.

/anders nilsson
göteborg