14 november 2006

Klockrent, Veronica!

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm har skrivit en motion om det segregerade Sverige. Här är en notis om motionen från aip.nu:

Veronica Palm (s) föreslår en särskild informations-kampanj riktad till överklassen om Sveriges lagar och regler.
I spåren av segregation växer subkulturer fram med egna synsätt på lagar och regler. Det konstaterar Veronica Palm (s) i en riksdagsmotion. Hon vill nu se en rejäl utredning som går till botten med detta samhälls-problem och särskilt granskar den subkultur som blivit synlig efter den 18 september: Över-klassens segregering på ställen som Östermalm och Danderyd.
– Överklassen är en grupp som accepterar medveten och systematisk brottslig verksamhet. Det är anmärknings-värt och bör belysas vidare.
– Möjligen skulle en riktad upplysnings-kampanj kring hur Sverige fungerar och vilka lagar vi har att rätta oss efter här vara ett tillvägagångssätt, föreslår Veronica Palm.
En av de boende på Östermalm vid namn Carl Bildt, har vittnat om att brott är vanligt i denna subkultur.
– Detta förstärker bara bilden av att brottsligheten kommer in i subkulturer som en följd av segregation och är ännu ett tydligt uttryck för överklassens brist på integration i samhället, skriver Veronica Palm.
Hon räknar upp licensskolk, svart städhjälp, svart barnpassning, arbetskraft som saknar uppehållstillstånd, skattefiffel och bulvanaffärer.
– Det finns en utbredd oro att det vi hitintills sett bara är toppen på ett isberg, förklarar Palm.
Hela motionen, "Brottslighet inom priviligierade grupper", finns här.

1 kommentar:

Nina Unesi sa...

Underbart! Helt jävla träffsäkert!