28 november 2006

Ordförande Mao gör en insats

Av alla möten i Gulu kunde det med distriktets politiska ledning ha blivit ett av de mest intressanta. Inte för att distriktets ordförande har det…hrm, hur ska jag uttrycka det…delikata…namnet Mao, utan för att samme Mao alldeles nyligen haft ett möte med LRA:s ledare Kony och Otto. Så nyligen att han ännu inte hunnit tillbaka till Gulu (vi fick nöja oss med distriktets vice ordförande som var allt annat än intressant). Maos möte med LRA:s ledning var för övrigt av utbildande karaktär. Mao, som är advokat till yrket, hade i uppdrag att informera om hur den Internationella Brottsmålsdomtolen (ICC) fungerar (fem av LRA:s högsta ledning har anmälts för att ha begått brott som faller under ICC:s domvärjo). Kony och Otto ska enligt uppgift ha lyssnat intresserat och uppmärksamt, för att sedan säga att de hade en del att tänka över när de drog sig tillbaka till sina lägereldar. Hur de tankarna går vet vi inte än.

Inga kommentarer: