21 december 2006

Tvång för människor eller kommuner?

I dag skriver jag en krönika på ledarsidan om flyktingmottagandet i Sverige. Utgångspunkten är Södertälje kommuns återkommande krav på ”flyktingstopp”. Problemet är att det är svårt att utläsa vad Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) egentligen menar med ett "stopp".

Det finns två grupper, som måste skiljas från varandra. Den första är de asylsökande, alltså de som väntar på att få besked från Migrationsverket. De är fria att bosätta sig var de vill i dag. Tidigare fick de en summa pengar om de valde att bo någon annan stans än på Migrationsverkets anläggningar. För att få fler att bo kvar på anläggningarna, drogs den summan in. Men många väljer ändå att bosätta sig hos vänner, släktingar och bekanta i trånga lägenheter i exempelvis Södertälje och Malmö - i väntan på besked. Inte så konstigt, tycker jag. Är det denna grupp som Anders Lago menar att han inte vill ha i sin kommun, antar jag att han vill ha en lag som förbjuder asylsökande att bo på andra ställen än på anläggningar.

Fine. Vi säger att en sådan lag kommer till stånd. Då kommer vi till den andra gruppen, de nyanlända. Det är de som precis har fått ett ja i Migrationsverkets prövning och ska börja slussas in i samhället genom sfi med mera. Dessa människor kan varken tvingas bo på särskilda ställen eller förbjudas att flytta till andra. Med ett uppehållstillstånd i handen är de fria att flytta var de vill. Var tror ni att de flyttar efter ett par år på anläggningen i Säffle? Till sina vänner och släktingar i Södertälje förstås!

Självklart innebär det stora påfrestningar för en kommun som Södertälje - det är svårt att fixa sfi, arbetsmarknadsåtgärder, praktikplatser mm till många människor på en gång. I stället för att tvinga människor, borde staten stifta tvingande lagar för sina kommuner. Fler måste ta emot asylsökande och flyktingar för att minska trycket på kommuner som Södertälje, som behöver få en rimlig chans att ge dem som redan har kommit en bra introduktion i Sverge. Jag tänker på borgerliga kommuner som Täby, Danderyd och Vellinge. Inte bara för att de är rika, utan också ligger nära storstäderna och därför kan locka nyanlända att stanna där.

1 kommentar:

Peter Karlberg Blogger sa...

Bra kritik av Lagos luddiga "begäran". Det går inte att trackbacka till dig så jag vill också berätta att jag kommenterat din krönika i Aftonbladet på http://peter.karlberg.org/articles/2006/12/22/flykting-utan-r-auml-ttigheter